1. Trượt ván giải trí - Hỗ trợ mắt cá chân - Xếp hạng độ cứng 15-25

7 sản phẩm

7 sản phẩm


  • Giày trượt băng giải trí tốt cho mọi lứa tuổi, chiều cao và cân nặng ..
  • Hỗ trợ mắt cá chân được xếp hạng với mức độ cứng từ 15-25
  • Cấp độ kỹ năng: Bước cơ bản, Lướt, Dừng lại, Di chuyển về phía trước, Các cạnh cơ bản.