Turning Boards, Ballet Turning Boards, Spinner, 3 Colors
Turning Boards, Ballet Turning Boards, Spinner, 3 Colors
Turning Boards, Ballet Turning Boards, Spinner, 3 Colors
Turning Boards, Ballet Turning Boards, Spinner, 3 Colors

Bảng quay, Bảng quay ba lê, Con quay, 3 màu

Giá cả phải chăng $49.99 Giá bán $24.99 Lưu 50%
/
Bảng quay giúp luyện tập các pha múa ba lê đòi hỏi phải tập trung vào điểm nhấn, trọng tâm mạnh và đặt cánh tay chính xác. Bàn xoay được thiết kế để có rất ít ma sát, cho phép các vũ công tập trung vào các thành phần riêng lẻ của quay, với tùy chọn tăng lên xuống hạng. 

Các kỹ năng học được từ việc sử dụng Bảng quay sẽ dẫn đến lượt tốt hơn và tăng lên, ngay cả khi quay mà không có Bảng quay. Trải nghiệm cảm giác thực hiện các lượt bổ sung và tự tin hơn khi lượt của bạn được cải thiện.