Liên lạc với chúng tôi & Nơi tìm chúng tôi

Bước lên
Trung tâm mua sắm Thung lũng Hanmer
5085 đường khu vực 80, đơn vị 29,
Hanmer Ontario,
P3P 1P7
Điện thoại: 705-483-5073
Điện thoại miễn phí 1-833-897-1804
info@boutiquestepup.ca
       Giờ làm việc mùa thu & mùa đông
Thứ Hai - Thứ Tư 10-6pm
Thứ năm - chiều 10-6
Chiều thứ sáu 10-5
Chiều thứ bảy 10-4
Giờ mùa xuân và mùa hè
Thứ Ba-Thứ Năm 11 đến 6 chiều
Chiều thứ sáu 11-5
Chiều thứ bảy 10-4
Bạn cũng có thể tìm thấy chúng tôi trên Pinterest, Facebook, Instagram, Ebay, Amazon & Etsy